Obchodní podmínkyObecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti založená spotřebitelskými a jinými smlouvami mezi dodavatelem, kterým je Daniel Tureček, Boleslavova 30/16, Praha 4, 140 00, IČO: 61875368, DIČ: CZ7607290614, živnostenský list č. j.: živ. 1746/98/Kr vydal Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Berouně dne 14.9.1998 a kupujícím. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami mezi ním a dodavatelem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb.). Pokud je kupujícím jiná osoba než spotřebitel (podnikatel), řídí se vztahy obchodním zákoníkem (z. č. 513/1991 Sb.).

Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé dodavatel. Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.Formy podání objednávky
 • on-line formulářem na stránkách našeho obchodu u každého zboží či služby zařazené do našeho on-line katalogu; nelze-li tak učinit pro překážku na straně kupujícího, může kupující e-mailem, telefonicky nebo osobně požádat o její zadání pověřeným pracovníkem crankbrothers.cz (v takovém případě má prodávající právo požadovat poplatek 50,-)
 • e-mailem pouze tehdy, není-li požadované zboží či služby v našem katalogu (info@crankbrothers.cz)
 • telefonicky pouze tehdy, není-li požadované zboží či služby v našem katalogu (608 34 34 34, 257 31 11 13)


Informace o kupní smlouvě a jejím uzavření (při objednávce přes formulář)

Objednávka kupujícího je pouze návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka probíhá ve 3 krocích. Při 3. kroku je provedena rekapitulace objednávky, kde si kupující může zkontrolovat, zda jím vyplněné údaje odpovídají skutečnosti, a pokud ne, lze je před odesláním objednávky opravit. Po odeslání objednávky z internetu je kupujícímu doručeno potvrzení o obdržení této objednávky. Potvrzení je v podobě automatické e-mailové zprávy (zaslané na zadanou e-mailovou adresu) a v příloze této zprávy je kopie objednávky, kde si může kupující znovu zkontrolovat, zda zadané údaje jsou správné. K uzavření kupní smlouvy dojde telefonátem ze strany prodávajícího, který znovu ověří správnost zadaných údajů a zboží a od tohoto okamžiku vzniká mezi dodavatelem a kupujícím právní vztah se vzájemnými právy a povinnostmi (pokud kupující neuvede tel. kontakt nebo jej prodávající nemůže tel. zastihnout, může uzavření smlouvy potvrdit e-mailovou zprávou nebo je smlouva uzavřena ve chvíli fyzického převzetí zboží). Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky, reklamační řád (viz. níže) a kontakty.

Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem svého splnění. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje v ní uvedené nebudou přístupné třetí straně. Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje přílohu se všemi údaji o uzavřené smlouvě a lze ji tak archivovat a reprodukovat stejně jako obchodní podmínky a reklamační řád umístěné na našich stránkách. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.Způsob platby
 • Dobírka - využívá se při způsobu doručení prostřednictvím České, PPL nebo doručení na pobočku Zásilkovny. Za zboží kupující zaplatí při přebírání zásilky. Poplatky za dobírku viz. poštovné a balné. Pří dobírce nelze použít kartu, úhradu dobírky lze provést pouze hotově.
 • Hotovost - platba v hotovosti se nejčastěji používá při osobním odběru, tj. v provozovně Bikestore.cz nebo při předávání na dohodnutém místě. Někdy i při zaslání, kdy je v určitých případech možno platit hotově předem nebo až po obdržení zásilky.
 • Platba kartou - tato forma platby je možná na naší prodejně (Podolská 245/116, Praha 4).
 • Bankovní převod - platba bankovním převodem z účtu kupujícího na účet firmy u Raiffeisen Bank. Platby provádějte, prosím, až poté, co vás informujeme o naskladnění zboží, není-li dohodnuto jinak. Pokud kupující provede platbu, aniž by byl vyzván, je dodavatel oprávněn požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s případným zpětným převodem částky na jeho účet. Číslo účtu je 118707001/5500 a jako variabilní symbol slouží číslo objednávky. Pokud kupující objednal telefonicky či e-mailem, var. symbol nevyplňuje.
 • Vklad na bankovní účet - požadovanou sumu lze vložit přímo na účet firmy u Raiffeisen Bank. Vklad na náš účet provádějte, prosím, až poté, co vás informujeme o naskladnění zboží, není-li dohodnuto jinak. Pokud kupující provede vklad, aniž by byl vyzván, je dodavatel oprávněn požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s případným zpětným převodem částky na jeho účet. Číslo účtu: 118707001/5500, jako variabilní symbol uvádějte, prosím, číslo Vaší objednávky (pokud jste zboží objednali telefonicky či e-mailem, var. symbol nevyplňujete). Pozor - za vklad na účet vám banka může naúčtovat poplatek.


Místo převzetí plnění, způsob dopravy, poštovné a balné
 • osobní vyzvednutí v provozovně Bikestore.cz. Otvírací doba pro vyzvednutí internetové objednávky, u které bylo tel. nebo e-mailem udáno, že zboží je připraveno k vyzvednutí, je: pondělí, úterý, středa, pátek - 10:00-12:00 a 13:00-18:00 čtvrtek - 10:00-12:00 a 13:00-20:00 Adresa viz. kontakty.
 • Adresa pro doručení kupujícímu je uvedená v objednávce. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty - obchodním balíkem, spediční službou PPL nebo doručujeme na zákazníkem vybranou pobočku Zásilkovny. Výše poplatků je závislá na tom, zda je kupujícím spotřebitel nebo podnikatel a zda je zboží zasíláno v rámci České republiky nebo na Slovensko. Při zasílání do jiné země bude poštovné stanoveno individuálně. Na požádání provedeme kalkulaci.
 • Možnosti doručení zboží

  1. Je-li kupujícím spotřebitel a zboží je zasíláno v rámci České republiky
  PPL spedice (při objednávce nutno zadat telefon pro přepravce, aby s ním bylo možné domluvit dobu doručení)
  Poplatky:
  a) při převodu nebo vkladu na náš účet - 79 Kč
  b) dobírka - 149 Kč
  Česká pošta (obchodní balík)
  Poplatky:
  a) při převodu nebo vkladu na náš účet - 129 Kč
  b) dobírka - 179 Kč

  2. Je-li kupujícím spotřebitel a zboží je zasíláno na Slovensko
  PPL spedice (při objednávce nutno zadat telefon pro přepravce, aby s ním bylo možné domluvit dobu doručení)
  Poplatky:
  a) dobírka - 260 Kč

  3. Je-li kupujícím podnikatel (při uvedení DIČ nebo IČO) a zboží je zasíláno v rámci České republiky
  PPL spedice (při objednávce nutno zadat telefon pro přepravce, aby s ním bylo možné domluvit dobu doručení)
  Poplatky:
  a) při převodu nebo vkladu na náš účet - 79 Kč
  b) dobírka - 149 Kč
  Česká pošta (obchodní balík)
  Poplatky:
  a) při převodu nebo vkladu na náš účet - 129 Kč
  b) dobírka - 179 Kč

  4. Je-li kupujícím podnikatel (při uvedení DIČ nebo IČO) a zboží je zasíláno na Slovensko
  PPL spedice (při objednávce nutno zadat telefon pro přepravce, aby s ním bylo možné domluvit dobu doručení)
  Poplatky:
  a) dobírka - 260 Kč

  5. Je-li kupujícím spotřebitel nebo podnikatel
  Zásilkovna
  Poplatky:
  a) dobírka 99 Kč
  b) převod nebo vklad na účet 59 Kč


Práva a povinnosti prodávajícího

Dodavatel je zejména povinen dodat objednané zboží v bezvadném stavu, objednaném množství a dohodnutém čase. Zboží skladem obvykle expedujeme ještě týž den, kdy bylo objednáno, nebo následující pracovní den. Zboží, jež skladem není, pak zpravidla expedujeme do 2-5 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem ani u našich dodavatelů, budeme vás informovat o předpokládané délce dodací lhůty. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy, je-li kupující opakovaně v prodlení s plněním své povinnosti zboží převzít a zaplatit za ně. Dále má právo odstoupit od smlouvy či stornovat objednávku, pokud se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo pokud se výrazným způsobem změnila prodejní cena nebo cena dodavatele; v těchto případech se dodavatel bez zbytečného odkladu spojí s kupujícím s návrhy na další postup (změna ceny, výběr alternativního zboží). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a to nejpozději do 30 dnů od dohody s kupujícím o tomto převodu. V neposlední řadě má dodavatel právo odstoupit od smlouvy nebo stornovat objednávku bez udání konkrétního důvodu.

Ve výjimečných případech má prodávající právo požadovat od kupujícího zálohu na objednané zboží. O této variantě bude kupující prodávajícím vždy informován telefonicky nebo e-mailem a budou s ním dohodnuty konkrétní podmínky a výše zálohy.Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je zejména povinen uvést správnou a úplnou adresu a převzít objednané zboží a zaplatit dohodnutou cenu.

Je-li kupujícím osoba, která zboží nekupuje v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu a za podmínek stanovených v §53 občanského zákoníku. Toto právo zejména nevzniká, jde-li o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být dodavateli doručen nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Doporučujeme tak učinit písemně či mailem. Doporučujeme, aby zboží nebylo poškozené, bylo v neporušeném originálním obalu, s návodem, byl-li přiložen, a daňovým dokladem, dále aby nevykazovalo známky opotřebení nebo používání. Dodavatel je oprávněn vrácenou kupní cenu snížit v závislosti na míře nesplnění těchto podmínek. Zároveň je dodavatel oprávněn požadovat po kupujícím náklady vzniklé snížením hodnoty zboží. Dodavatel je povinen vrátit příslušnou částku za zboží do 14 dnů od převzetí zboží zpět dodavatelem. Učiní tak stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, popř. se s kupujícím dohodne na jiném způsobu vrácení peněz. Dodavatel není povinen hradit kupujícímu náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené nevyžádané zásilky zasílané na dobírku, které nepocházejí od našich dodavatelů, nebudou dodavatelem převzaty.

Kupující je při převzetí zásilky povinen zkontrolovat stav zásilky a odmítnout ji, je-li poškozená (pokud k tomu dojde, doporučujeme sepsat zápis o škodě a tento fakt nám oznámit). Při neodůvodněném nepřevzetí zásilky má prodávající právo požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s expedicí zboží objednaným kupujícím.Odpovědnost za vady, záruka, rozpor s kupní smlouvou

Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad - prodejka nebo faktura.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 6.2 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese reklamačního oddělení: Bikestore.cz, Podolská 245/116, 147 00, Praha 4, případně na kterékoliv další provozovně. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu, příp. ho sdělí pracovníci na zákaznické lince 257311113 nebo 608/343434. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
O značce Crankbrothers
Crankbrothers - americký výrobce prémiových cyklistických pedálů, cyklistických hustilek, nářadí, zapletených kol a teleskopických sedlovek.

© 2024 crankbrothers.cz
Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte.